Algemene voorwaarden


Gebruikersvoorwaarden Sleeping with Design
Deze Gebruikersvoorwaarden hebben betrekking op alle diensten die Sleeping with Design online, schriftelijk, per e-mail of per telefoon beschikbaar stelt. Lees deze Gebruikersvoorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de diensten van Sleeping with Design. Deze Gebruikersvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden.

Door naar sleepingwithdesign.nl te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en / of een reservering te maken, verklaart u zich akkoord met de onderstaande voorwaarden. Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan en de online reserveringsservice van de website zijn eigendom van en worden beheerd en aangeboden door Sleeping with Design en worden alleen aangeboden voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Sleeping with Design wordt aangeduid met ‘Sleeping with Design’, ‘wij’, ‘we’, ‘Sleepingwithdesign.nl’ of ‘onze’.

1. Dienstomschrijving
Via de website sleepingwithdesign.nl biedt Sleeping with Design een online platform aan waarop aanbieders van bijzondere logiesaccommodaties met oog voor design (bijvoorbeeld hotels, B&B, campings en bungalowparken) hun kamers, blokhutten, bungalows e.d. voor reservering aan kunnen bieden en waarmee bezoekers aan de website dergelijke reserveringen kunnen maken. Sleeping with Design is enkel het platform voor de relatie tussen U en de locatie eigenaar en vormt dus geen partij bij de overeenkomst maar fungeert alleen als tussenpersoon.

2. Privacy
Sleeping with Design werkt met hoge ethische standaarden en respecteert uw privacy. Uw naam, e-mailadres en de overige gegevens die nodig zijn om uw reservering af te ronden bij de logiesaccommodatie van uw keuze, zullen niet zonder uw toestemming worden doorgegeven aan een derde partij, behalve als dit wettelijk verplicht is.

3. Overeenkomst
Door het maken van een reservering via Sleeping with Design gaat u een directe overeenkomst aan met de betreffende logiesverstrekker. Wij zullen vanaf het moment dat u uw reservering heeft gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de eigenaar van de logiesaccommodatie. U geeft aan welke boeking u wilt maken door alle gegevens in het reserveringsformulier in te vullen en deze te verzenden. Na ontvangst van uw reservering ontvangt u per e-mail een voorlopige reserveringsbevestiging. Wij zullen de gegevens van uw reservering naar de betreffende eigenaar sturen en na het controleren en verwerken van de boeking ontvangt u van de logiesverstrekker de definitieve reserveringsbevestiging ten behoeve van uw verblijf in de logiesaccommodatie. In deze bevestigingsmail worden het aantal overnachtingen, de prijs en specifieke afspraken met betrekking tot de logiesaccommodatie vastgelegd. Let op: de aanvullende voorwaarden vanuit de betreffende locatie, zijn ook van toepassing op de reservering.

4. Herroepingsrecht
Voor reserveringen van logiesaccommodaties van Sleeping with Design geldt geen bedenktermijn. Na een reservering via Sleepingwithdesign.nl kunt u zich daarom niet beroepen op het herroepingsrecht. Dit in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

5. Tarieven en betaalwijze
De prijzen op onze website zijn concurrerend. Alle totaalprijzen op de website van Sleeping with Design gelden voor het gehele verblijf en worden bij het online betaalsysteem getoond inclusief eventuele BTW en alle andere belastingen (behoudens wijziging van dergelijke belastingen). Behalve als dit anders staat vermeld op de website of in de bevestigingsmail.

De betaling vindt plaats door middel van eenmalige machtiging via iDEAL. iDEAL is het vertrouwde systeem dat u direct koppelt aan uw vertrouwde internetbankierprogramma. De banken waarbij dit mogelijk is zijn: ABN Amro, Fortis, ING (Postbank), Rabobank en SNS Bank.

6. Kosten
Het gebruik van de diensten van Sleeping with Design is kosteloos. Wij berekenen geen toeslagen op de accommodatieprijs, zoals reserverings- of administratiekosten.

7. Annulering
Als u bij Sleeping with Design reserveert, dan gaat u akkoord met en stemt u in met de  annulerings- en no-showvoorwaarden van de betreffende logiesaccommodatie.

Als u uw verblijf in een logiesaccommodatie wilt annuleren, volgt u dan de instructies uit de bevestigingsemail. Wanneer u annuleert in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden van de betreffende logiesaccommodatie zijn geen kosten aan de annulering verbonden. De annuleringsvoorwaarden van iedere logiesaccommodatie worden op de website van betreffende logiesaccommodatie en in de bevestigingsmail vermeld. Wanneer u later annuleert dan door de logiesaccommodatie vereist, of niet komt opdagen (no show) kan de logiesaccommodatie u een deel van het bedrag in rekening brengen. Sleeping with Design wordt niet aansprakelijk gesteld voor annulering door locatie, door overboeking en overmacht aan de zijde van de locatie.

Sleeping with Design adviseert u een annuleringsverzekering af te sluiten voor uw verblijf. Daarvoor verwijzen wij u naar uw eigen verzekeringsmaatschappij.

8. Klachten
Wij doen ons uiterste best om u onder te brengen in een prettige logiesaccommodatie. Mocht u onverhoopt toch klachten hebben over de logiesaccommodatie, dan dient u deze klachten per mail mee te delen aan de eigenaar van de logiesaccommodatie-eigenaar. Het verblijf zelf wordt door hem / haar verstrekt. Bij een ongemak tijdens uw verblijf, veroorzaakt wordt door de eigenaar van de logiesaccommodatie, dient u uiteindelijk een oplossing overeen te komen met hem/haar zelf. Sleeping with Design is hierin geen partij.

Uiteraard stellen wij het wel op prijs wanneer u ons via een mail aan info@sleepingwithdesign.nl  informeert over dergelijke zaken, zodat wij de eigenaar van de logiesaccommodatie hier op aan kunnen spreken.

Voor op-/aanmerkingen of klachten over de diensten of website van Sleeping with Design kunt u contact opnemen via info@sleepingwithdesign.nl

9. Aansprakelijkheid
De website van Sleeping with Design is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onze diensten zijn gebaseerd op informatie aangeleverd door de logiesverstrekkers, die om die reden ook verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, volledigheid en de juistheid van de (beschrijvende) informatie en beeldmaterialen (inclusief tarieven en beschikbaarheid) die op onze website wordt getoond.

De locatie is een zelfstandige partij waarvoor Sleeping with Design niet aansprakelijk is. De logiesverstrekkers kunnen op ieder moment de informatie over prijzen, beschikbaarheid e.d. aanpassen. Wij kunnen daarom niet garanderen dat alle informatie accuraat en foutloos is, noch kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of onvolledigheden in de aangeleverde informatie. Dit geldt ook voor welke onderbreking dan ook, of deze nu door tijdelijke en/of gedeeltelijke defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van onze website of door iets anders optreedt. Controleert u daarom altijd zorgvuldig de aangeboden informatie, voordat u op basis van de hier verstrekte gegevens handelt.

Tenzij anders vermeld, is het copyright van de afbeeldingen, logo’s, teksten en informatie op deze website eigendom van Sleeping with Design of de betreffende verstrekker van het materiaal. Tenzij anders vermeld, mag niets van deze website worden gereproduceerd, zonder de schriftelijke toestemming van Sleeping with Design.

10. Gebruikersrechten
Onze diensten worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten, te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of te downloaden.

11. Toepasselijk recht
Sleeping with Design is een in Nederland geregistreerd bedrijf. Het Nederlands recht is op onze diensten van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Sleeping with Design is bevoegd om kennis te nemen van een eventueel geschil dat voortvloeit uit een overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn.